ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು

Category: , , ,

235.00

49 In Stock
Number of pages

162

Year of Publication

1st Edition- 2000, 2nd Edition- 2024

Author

ವೈದೇಹಿ

49 in stock

Description

ವೈದೇಹಿಯವರ ಕಥೆ – `ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು’ – ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಎಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯ ಕುರಿತದ್ದು. ಆಕೆ ಬಂಡಾಯದ ಅರಿವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವಳು; ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯಿರುವವಳು. ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೂ ದಮನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯಳಾದ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಂತ:ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೇಳತೊಡಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢವಾದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀವಾದೀ ಧೋರಣೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಥನದ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vaidehi

Vaidehi (real name Janaki Srinivasa Murthy), born in 1945, in Kundapura, Dakshina Kannada District, Karnataka is a well-known Kannada fiction writer and poet, renowned for her espousal of the cause of women. Her writings, generally described as post-modernist, depict the plight of women in an indignant and rebellious tone. In fact, it is told that her creative self blossomed as a result of her encounters with patriarchy, in search of her personal freedom. For instance, daring to sit on a chair was, for her, one of the heroic feats she accomplished in her childhood, in defiance of the social injunction that girls should not sit on chairs in presence of the male members of the family, let alone male members from outside. She longed for the freedom that she was denied on account of being a woman, but enjoyed in full measure by her brothers. Her short stories and novels lament the discrimination and unequal treatment meted out to women in society. She successfully takes up cudgels on their behalf, using her pen as an effective weapon for social transformation. Vaidehi has received many prestigious literary awards, such as the Karnataka Sahitya Akademi award, the M.K. Indira award, and the Katha award. Many of her works have been translated into English and many Indian languages.

More By The Author