ವಾನ್ಯಾಮಾಮಾ

Category: , , ,

120.00

17 In Stock
Number of pages

74

Year of Publication

2023

Author

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

17 in stock

Description

ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾಲದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಗೂ ತನ್ನತನ್ನದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಹುಧ್ವನಿ ಚೆಕಾಫನ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳ ಒಡಲೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. 

`ಅಂಕಲ್ ವಾನ್ಯಾ’ ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಚುಟುಕಾದ ಎರಡೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ – ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಾನುಸಾರಿಯಾದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕವು, ವಿಸಂಗತ ಬದುಕಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೆಯ ನೋವು – ಸಫರಿಂಗ್ – ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಭಾವಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ದಾರ್ಶನಿಕ ನೋಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥಹೀನತೆಯಲ್ಲೂ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಛಾಯೆ ಗೋಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು, ಈ ಯಾವ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಭಾರವೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೂ ಈ ನಾಟಕದ ಕಥೆ ತನ್ನದೇ ಭರಪೂರ ಭಾವಾವಿಷ್ಟ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯ ಸುಖ ನೀಡುವಂತಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಾನ್ಯಾಮಾಮಾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Author Found