ಹದಿಹರಯದ ಹಾಡುಗಳು

SKU: 224
Category: , , , ,

100.00

20 in stock

Weight 0.00000000 g
Number of pages

44

Year of Publication

1st Edition- 1985, 2nd Edition- 2021

Author

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

eBook

https://play.google.com/store/books/details/Akshara_K_V_Hadihareyada_Haadugalu?id=PzsyEAAAQBAJ

Description

ದುಂಬಿಯೊಂದು ಹಾರಿಬಂದು

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಕುಣಿಸಿ ಕತ್ತು ಉಜ್ಜಿ ಅಂಡು

ಜೇನಸವಿಯ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೊಸತೊಂದು ಅಂಟುಜಾಡ್ಯ

ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು

ಹೊರಗಿನೊಂದು ನೆಂಟಸ್ತನ 

ಬೆಳೆಸಿಹೋಯಿತು

ಮೀಸೆಯಾಚೆ ದೇಶವೆಲ್ಲ 

ಮರೆಸಿಹೋಯಿತು

ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಣ್ಣು

ತೆರೆಸಿಹೋಯಿತು

ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಹಾಡು

ಬರೆಸಿಹೋಯಿತು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹದಿಹರಯದ ಹಾಡುಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Author Found