ರಂಗಪ್ರಪಂಚ

SKU: 151
Category: , , ,

500.00

89 In Stock
Weight 0.00000000 g
Number of pages

416

Year of Publication

2018

Author

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

89 in stock

Description

ನಾಗರಿಕಪೂರ್ವ ಯುಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸಮಕಾಲೀನ ರಂಗಭೂಮಿಯವರೆಗೆ; ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಚೀನಾ-ಜಪಾನುಗಳವರೆಗೆ; ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಲ-ದೇಶಗಳ ರಂಗಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ — ರಂಗಪ್ರಪಂಚ.  ಆಸಕ್ತ ಓದುಗ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಾಕಾಂಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ — ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿತವಾದ ಈ ಪುಸಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ಸಂದರ್ಭ, ರಂಗಮಂದಿರ, ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಅಭಿನಯ, ರಂಗತಂತ್ರಗಳು, ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ — ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಆಯಾ  ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕ ತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

… ರಂಗಪ್ರಪಂಚ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.  ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗನಿಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳಿಗಂತೂ ಇದೊಂದು ರನ್ನಭಂಡಾರವೇ ಆಗಿದೆ.  ಇದೀಗ ಹಳ್ಳಿಪಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬೀದರಿನಿಂದ ಈ ಸುಳ್ಯದವರೆಗೂ ರಂಗೋತ್ಸಾಹಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಗ್ರಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೀತು.

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟ (ಉದಯವಾಣಿ – ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೯೪)

… ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕವಾಗಿದೆ.  ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸೊಗಸಿದೆ; ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಿದೆ.  ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಏಕಮುಖತೆ ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಕ್ಷರರ ಬರವಣಿಗೆ ಆ ತೆರನಾದುದಲ್ಲ.  ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ… ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರರು ತಳಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ (ಕರ್ಮವೀರ – ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೪)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ರಂಗಪ್ರಪಂಚ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

No Author Found