ವೊಯ್‌ಜೆಕ್

SKU: 10
Category: , , , ,

150.00

18 In Stock
Weight 55.00000000 g
Number of pages

50

Year of Publication

1st Edition- 1992, 3rd Edition- 2023

Author

ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

eBook

https://play.google.com/store/books/details/Georg_Büchner_Woyzeck?id=UTsyEAAAQBAJ

18 in stock

Description

ಯೊಹಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೊಯ್‌ಜೆಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸೈನಿಕ-ಕ್ಷೌರಿಕನೊಬ್ಬ ಅಸೂಯೆಯ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಡಿಕೆಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಿದ. ‘ನಿಜಜೀವನ’ದ ಈ ‘ನಿಜಘಟನೆ’ಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬರೆದದ್ದು ವೊಯ್‌ಜೆಕ್ ನಾಟಕ. ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬುಶ್‌ನರ್ ಬರೆದ ಈ ನಾಟಕವು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಇದರ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ್ರ ಜೀವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಮ್ದ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ್ದು ಈ ನಾಟಕ.

ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸೀಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಜದ ಹಿನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಜ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ [ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾನವೀಯ] ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಂಥದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ವೊಯ್‌ಜೆಕ್. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ, ಭಿನ್ನವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಶುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಗೆ ವೊಯ್‌ಜೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲು ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವೊಯ್‌ಜೆಕ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

K.V. Subbanna

Born into a Havyaka Brahmin family in a small village in Karnataka, South India, K.V. Subbanna had his initial education at Sagara and Shimoga. He then went to Mysore to do his B.A.(Hons.) in Kannada Literature at the University of Mysore, where he had such acclaimed teachers as Kuvempu and S.V. Parameshwara Bhatta and U.R. Anantha Murthy as a fellow-student. After his degree he returned to his village to continue his family profession in areca farming. He then took a keen involvement in various aspects of the sociocultural life of his community - the most important of which are the Ninasam institutions (Ninasam, Ninasam Theatre Institute, Ninasam Tirugata and Ninasam Culture Course etc.) and the publishing house Akshara Prakashana, a prominent name in the Kannada language. He has directed several important theatre productions which include classical plays like Mricchakatika, Uurubhanga, Hamlet, modern presentation of folk theatre like Sangyabalya, contemporary plays like Ashad Ka Ek Din, Ghasiram Kotwal, Baka, adaptations of novels like Chomana Dudi and experimental plays like Meghadoota and Loka Shakuntala. His works in Kannada include a collection of poems, several plays, adaptations of several world classics, translation of Dasharoopaka from Sanskrit, An Actor Prepares by Stanislavsky, Interval during politics by Dr. Lohia etc., etc. He received several honours including the Magsaysay Award for journalism, literature and creative communications in 1991.  

More By The Author