ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು

Category: , , , , ,

170.00

76 In Stock
Number of pages

120

Year of Publication

2022

Author

ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ

eBook

https://play.google.com/store/books/details/B_V_Karanth_B_V_Karanth_Makkala_Naatakagalu?id=EwS6EAAAQBAJ

76 in stock

Description

೩ ನಾಟಕಗಳು: ಪಂಜರ ಶಾಲೆ, ಹೆಡ್ಡಾಯಣ, ನೀಲಿ ಕುದುರೆ

ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದ್ದ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಇಲ್ಲೀಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ನಾಟಕ ಪಂಜರಶಾಲೆಯು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಅವರ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿದ್ದು; ಎರಡನೆಯ ನಾಟಕ ಹೆಡ್ಡಾಯಣವು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದದ್ದು. ಮೂರನೆಯ ನಾಟಕ ನೀಲಿಕುದುರೆಯು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮೂಲವೊಂದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು. ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ರಂಗಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಸಂಕಲನವು ಪ್ರಯೋಗಕಾರರಿಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B.V. Karanth

Babukodi Venkataramana Karanth was a film and theatre personality from India. Throughout his life he was director, actor and musician of modern Indian theatre both in Kannada as well as Hindi, and one of the pioneers of Kannada and Hindi new wave cinema. He was born in Dakshina Kannada. He was an alumnus of the National School of Drama (1962) and later, its director. He has directed many successful plays and has directed award-winning works in Kannada cinema. The Government of India honoured him with the Padma Shri.

More By The Author